Hoe helpen jullie mij?

Jij en je gezin worden steeds door één of meerdere individuele begeleiders begeleid. Ze gaan samen met jou en jouw omgeving aan de slag met de doelen die je voor jezelf vooropstelt. Dit noemen we je individuele hulpverlening.

Thuis verblijven

Een aantal jongeren verblijven tijdens de begeleiding thuis (thuisbegeleiding).

In een leefgroep verblijven

Andere jongeren verblijven in een leefgroep in onze voorziening. Wij hebben 3 leefgroepen die elk 6 tot 12 kinderen / jongeren huisvesten. In iedere leefgroep zijn zowel jongens als meisjes. In de Verticale werking verblijven kinderen tot 14 jaar. In TeCeR gaat het om verschillende leeftijden en in de derde groep, de Jongerenwerking, om jongeren die ouder zijn dan 14 jaar.

Vanuit de leefgroepen kan je, indien we dat samen nodig en wenselijk vinden, vanaf 16 jaar doorschuiven naar een studio waar je kan leren om zelfstandig te worden. Wij hebben een aantal studio’s in het gebouw van de jongerenwerking. We spreken hier van het TCK (Trainingscentrum voor Kamerbewoning).

Zelfstandig wonen

Voorts kunnen wij ook nog jongeren begeleiden die zelfstandig wonen (Begeleid Autonoom Wonen). Daarvoor is een minimum leeftijd van 17 jaar een voorwaarde.

In een appartement van Huize Levensruimte

Binnen residentiële gezinsbegeleiding (RGB) begeleiden wij gezinnen waarvan de ouders met hun kinderen in een appartement van Huize Levensruimte verblijven. De ouders blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse opvoeding van hun kinderen.

Crisishulp

Tenslotte doen we ook crisishulp wanneer het thuis plots ernstig dreigt fout te lopen.

Heb je vragen? Contacteer ons gerust!