Wie zijn jullie?

Huize Levensruimte is een jeugdhulpvoorziening binnen Bijzondere Jeugdzorg. Wij bieden hulp aan jongeren en hun ouders, die zich in een problematische leefsituatie bevinden.

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de opvoeding thuis niet goed verloopt, dat je ouders tijdelijk niet voor jou kunnen zorgen, dat er heel wat onenigheid en spanning is tussen jou en je ouders, dat er problemen zijn op school, in de vriendenkring, je in de knoop ligt met jezelf, … Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, mishandeling of misbruik.

Kortom, het kan om velerlei problemen gaan. Samen met jou en je ouders proberen we een weg te vinden om uit deze moeilijke periode te geraken. Dit kan op verschillende manieren.