Waar kan ik terecht met klachten?

Soms ben je ontevreden of ben je het niet eens met de dingen die gebeuren of beslist worden. Je ontevredenheid kan zo groot zijn dat je een klacht wil formuleren.

Hoe kan je dit doen?

 1. Als je een klacht hebt, kan je hierover best praten met die persoon die met je klacht het meest te maken heeft. Misschien kan die persoon je al verder helpen.
 2. Als je dit niet durft, of je denkt dat die persoon je niet begrijpt, kan je ook nog praten met andere personen binnen Huize Levensruimte:
   
  • Je eigen individuele begeleider of die van je ouders
  • Greet Put. Zij is de eerste begeleider binnen Huize Levensruimte en heeft onder meer de taak om mensen die het met mekaar niet eens zijn te helpen om toch tot een akkoord of een oplossing te komen zodat ze terug op een goede manier kunnen samenwerken.
  • Luc Raymaekers. Hij is de directeur.
  • Cindy Rutten als het gaat over hoe omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Zij is de kwaliteitscoördinator en functionaris voor gegevensbescherming (ook wel DPO genoemd) van Huize Levensruimte. Zij probeert er onder andere voor te zorgen dat je gegevens veilig bewaard worden en dat alle medewerkers correct met je gegevens omgaan.
  Zij zorgen ervoor dat je klacht bekeken wordt en proberen er een oplossing voor te vinden.
 3. Als het vorige niet lukt, probeer dan op een papier te schrijven wat je dwarszit. Je kan iemand vragen om je daarbij te helpen. Dit kan je in een klachtenbus steken.
 4. Er is ook nog de JO-LIJN die er speciaal is voor kinderen / jongeren / ouders zoals jij.
  Bel gratis 0800-90033 op maandag  en donderdag van 9 uur tot 13 uur en op woensdag en vrijdag van 13 uur tot 17 uur.
  Je kan hen ook mailen : jo-lijn@opgroeien.be
  of schrijven:
  JO-lijn,
  Hallepoortlaan 27
  1060 Brussel