Mijn dossier

Je krijgt bij ons een eigen dossier. Hierin worden dingen genoteerd over jou, je gezin, je situatie en de hulp die je krijgt. In dit dossier worden ook het handelingsplan en de evolutieverslagen bewaard.

Handelingsplan

Nadat je enkele weken begeleid wordt, schrijven jouw begeleiders een handelingsplan. Daarin staat:

  • jouw hulpvraag en de verwachtingen van je ouders en jezelf over de begeleiding bij Huize Levensruimte;
  • aan welke doelen we samen met jou en je ouders zullen werken en hoe we dit zullen doen;
  • welke de belangrijkste afspraken zijn.

Evolutieverslag

Om de zes maanden wordt er een evolutieverslag geschreven. Daarin staat:

  • hoe de begleiding van jezelf en van je ouders de voorbije zes maanden is verlopen;
  • een evaluatie van de doelstellingen waaraan gewerkt werd.

Tijdens de zogenaamde evolutiebesprekingen worden het handelingsplan en de evolutieverslagen samen met jou en je ouders, of de mensen die voor je zorgen, besproken. Ieder van jullie kan hier dan bemerkingen op geven. Als je een consulent hebt, wordt deze ook uitgenodigd voor een bespreking ervan.

  • Een consulent is een medewerker bij de sociale dienst Jeugdrechtbank of bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) die jouw traject opvolgt.

Bij verlenging van de begeleiding wordt het handelingsplan voor de volgende zes maanden opgesteld.

Dit dossier wordt beheerd door de hulpverleningscoördinator. Het is enkel toegankelijk voor de mensen van het team – die beroepsgeheim hebben, en onder bepaalde voorwaarden ook voor jezelf en voor je ouders. Inzage in je dossier kan je vragen via je begeleider of via mail (dossierinzage@huizelevensruimte.be).

Op het einde van je begeleiding kan je vragen van je dossier te vernietigen. Wanneer je die vraag niet stelt, wordt je dossier wanneer je de leeftijd van 35 jaar hebt bereikt vernietigd.