Mijn dossier

Nadat je enkele weken begeleid wordt, schrijven jouw begeleiders een handelingsplan.

Daar staat in:

  • welk je hulpvraag en je verwachtingen zijn t.a.v. je begeleiding en die van je ouders
  • waaraan we samen met jou en je ouders zullen werken en op welke manier
  • welke de voornaamste afspraken zijn.

Op dezelfde wijze wordt er om de 6 maanden een evolutieverslag geschreven: daar staat in hoe je ontwikkeling en je begeleiding en deze van je ouders de voorbije 6 maanden verlopen zijn. Tevens worden de doelstellingen waaraan gewerkt werd geëvalueerd en, bij verlenging van de begeleiding, wordt het handelingsplan voor de volgende 6 maanden opgesteld.

Dit handelingsplan en deze evolutieverslagen worden samen met jou en je ouders besproken en ieder van jullie kan er bemerkingen op geven. Als je een consulent hebt, wordt deze ook uitgenodigd voor een bespreking ervan. Dit zijn de evolutiebesprekingen.

Van het handelingsplan en de evolutieverslagen sturen wij een kopie naar je eventuele consulent en in geval van een plaatsing door de Jeugdrechtbank, naar de Jeugdrechter.

Het handelingsplan en de evolutieverslagen worden in Huize levensruimte bewaard in je dossier.

Daarin bevinden zich ook:

  • verslagen die we vóór of bij de start van de begeleiding kregen van hulpverleners die toen reeds binnen je gezin en / of met jou werkzaam waren;
  • documenten die ons beschikbaar worden gesteld omdat ze nodig zijn om je begeleiding vanuit onze voorziening mogelijk te maken (bijvoorbeeld het hulpverleningsprogramma van je consulent)
  • andere belangrijke gegevens over jouw toestand en die van je gezin.

Dit dossier wordt beheerd door de hulpverleningscoördinator. Het is enkel toegankelijk voor de mensen van het team – die beroepsgeheim hebben, en onder bepaalde voorwaarden ook voor jezelf en voor je ouders.

Op het einde van je begeleiding kan je vragen van je dossier te vernietigen. Wanneer je die vraag niet stelt word je dossier ten laatste 2 jaar na de stopzetting van de begeleiding vernietigd.