Hoe kom ik bij jullie terecht?

Als het thuis niet zo makkelijk loopt, kunnen jij of je ouders bij ons terecht voor thuisbegeleiding. Elke week komt dan een vaste begeleider bij jullie thuis. Je ouders (of een hulpverlener) kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden:

Voor residentieel verblijf (vb. verblijf in een leefgroep) komen jij of je ouders bij ons terecht via de intersectorale toegangspoort. Samen met een andere hulpverlener (bijvoorbeeld iemand van het CAW, CLB of K&G) doe je een aanvraag bij de toegangspoort. Het kan ook zijn dat de jeugdrechter beslist dat hulpverlening in jouw gezin nodig is.

Jongeren die hulp zoeken kunnen ook steeds terecht bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).